Azuu - Project met stad Gent

Met het Azuu project zetten we uitzendwerk op de kaart in Gent, bij scholen, toeleiders, lokaal bestuur, enz. Samen met de Stad Gent, VDAB en de sociale partners gaan we door allerhande acties en events meer kansen creëren voor mensen dankzij en via uitzendwerk.

Samen gaan we voor meer Gentenaars aan het werk!

Azuu... Korte historiek

Met het Arbeidspact slaan de Stad Gent, de sociale partners en de VDAB de handen ineen voor een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt in de Gentse regio. Grote technologische en maatschappelijke veranderingen vereisen andere vaardigheden op de werkvloer en vragen ook een andere manier van leren en rekruteren.  

In het kader van dit arbeidspact heeft Travi met de Stad Gent een overeenkomst gesloten om samen meer Gentenaars aan het werk te helpen. Het is de eerste keer dat de uitzendsector een dergelijke overeenkomst sluit met een lokale overheid. Zo bundelen we de krachten en wordt de expertise van Travi gecombineerd met de uitstekende kennis van de stad Gent van de plaatselijke arbeidsmarkt. Dit mooie project heeft de klinkende naam “ Azuu” gekregen, met een Gentse twist.  

 

Azuu goan we dat doen

Concreet zal Travi samen met verschillende partners acties uitrollen rond 3 inhoudelijke pijlers
 

 • Van school naar werk: hoe kunnen we het onderwijs en de beroepswereld verbinden, zowel in het secundair als in het hoger onderwijs. Hier wil Travi vormingssessies en schoolverlatersdagen organiseren voor de leerlingen en/of leerkrachten op basis van hun noden, de Travi tools promoten, enz. 
   
 • Van werk naar werk: hoe kunnen we werkenden ondersteunen met levenslang leren, innovatieve loopbaantrajecten, … Hier willen we bijvoorbeeld concreet inzetten op het versterken van digitale skills. Een greep uit de concrete acties:
  • 4 digismaakmakerbeurzen waarbij we (kandidaat-)uitzendkrachten laten proeven van digitale tools. Op die manier willen we hun schrik wegnemen en hun leerbereidheid rond digitale skills verhogen.
  • Workshops rond digitaal zelfvertrouwen en digitaal solliciteren voor (kandidaat-)uitzendkrachten
  • Een klankbordgroep van uitzendkantoren rond digitale skills
  • Extra opleidingen voor kandidaat-uitzendkrachten
  • Samenwerkingen met VDAB
    
 • Iedereen aan het werk: hoe kunnen we werkzoekenden en anders-actieven ondersteunen? Hier heeft Travi ook al verschillende pistes uitgewerkt.
  • Extra jobdates ism Team Slim Verbinden van Stad Gent met soms dat tikkeltje meer. Een mooi voorbeeld is de wandeljobdate, waar AVS ook een kijkje komen nemen is. Bekijk het filmpje hier.
  • Workshops ronds digitale rekrutering voor arbeidsbemiddelaars zodat zij werkzoekenden ook op dit vlak nog beter kunnen begeleiden.
  • Conversatietafels voor partners van expats die interesse hebben om aan het werk te gaan.   

Azuu deelden Gentse uitzenders de noden uit het lokale werkveld

In het kader van het Azuu-project organiseert Travi jaarlijks een survey voor Gentse uitzendkantoren. Concreet polsen we naar de evoluties op de lokale arbeidsmarkt of noden van (kandidaat-)uitzendkrachten én uitzendconsulenten rond verschillende thema's.

Verschillende partners, zoals bijvoorbeeld jobcoaches verbonden aan Dienst Werk en Activering van Stad Gent en de vzw Max Mobiel, hadden vragen ingestuurd en daaruit distilleerde Travi een vragenlijst voor de uitzenders.  Het werd een vrij omvangrijke enquête met vragen rond volgende boeiende thema’s: veranderende arbeidsmarkt, digitale skills, selectie en begeleiding van uitzendkrachten, opleidingsbehoeften, job- en taalcoaching, mobiliteit en de lage emissiezone in Gent. Het gaat om een verkennend onderzoek naar wat er leeft bij uitzendkantoren in de Gentse regio.

Benieuwd naar de resultaten? Download de resulaten via onderstaande knop!

 

 

 

Wil je de volledige sectorale overeenkomst tussen Travi en Stad Gent over het Azuu-project nalezen? Klik dan hier.

 

 

Azuu zijde weer mee. Vragen? Tips?