Azuu - Project met Stad Gent

Met het Azuu-project willen Stad Gent en Travi Gentenaars op weg helpen naar een toffe job. Dit met acties voor schoolverlaters, werkzoekenden en werkenden die willen bijleren!

Azuu... Korte historiek

In het kader van het Gentse arbeidspact heeft Travi met de Stad Gent een overeenkomst gesloten om samen meer Gentenaars aan het werk te helpen. Het is de eerste keer dat de uitzendsector zo'n overeenkomst sluit met een lokale overheid.

Zo wordt de expertise van Travi gecombineerd met de uitstekende kennis van de Stad Gent van de plaatselijke arbeidsmarkt. Dit mooie project heeft de klinkende naam “ Azuu” gekregen, met een Gentse twist. 

Het eerste project in 2021-2022 is succesvol afgerond en is vernieuwd voor de periode 2023-2024.

Azuu goan we dat doen

Concreet zal Travi samen met verschillende partners acties uitrollen rond 3 inhoudelijke pijlers

  • Van school naar werk: hoe kunnen we het onderwijs en de beroepswereld verbinden, zowel in het secundair als in het hoger onderwijs. Klik door op de titel voor meer info.
  • Van werk naar werk: hoe kunnen we werkenden ondersteunen met levenslang leren, innovatieve loopbaantrajecten, … In dit spoor richten we ons zowel op uitzendconsulenten als uitzendkrachten. Klik zeker door voor de concrete acties.
  • Iedereen aan het werk: hoe kunnen we werkzoekenden en anders-actieven ondersteunen? Travi organiseert bijvoorbeeld jobdates met een tikkeltje meer, extra opleidingen voor kandidaat-uitzendkrachten, enz. Klik door voor meer voorbeelden.

In de kijker: loopbaancoaching voor uitzendkrachten!

Dankzij het Azuu-project test Travi loopbaancoaching voor uitzendkrachten uit in najaar 2023 en voorjaar 2024! Dit kadert in het spoor 'van werk naar werk'. Voor meer info, klik hier door.

Azuu delen Gentse uitzenders de noden uit het lokale werkveld

Jaarlijks organiseert Travi een kleinschalig, verkennend onderzoek naar wat er leeft bij uitzendkantoren in de Gentse regio. 

Benieuwd naar de resultaten? Klik verder om resultaten van de enquêtes te raadplegen.