Azuu - Project met stad Gent

Met het Azuu project zetten we uitzendwerk op de kaart in Gent, bij scholen, toeleiders, lokaal bestuur, enz. Samen met de Stad Gent, VDAB en de sociale partners gaan we door allerhande acties en events meer kansen creëren voor mensen dankzij en via uitzendwerk.

Samen gaan we voor meer Gentenaars aan het werk!

Azuu... Korte historiek

Met het Arbeidspact slaan de Stad Gent, de sociale partners en de VDAB de handen ineen voor een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt in de Gentse regio. Grote technologische en maatschappelijke veranderingen vereisen andere vaardigheden op de werkvloer en vragen ook een andere manier van leren en rekruteren.  

In het kader van dit arbeidspact heeft Travi met de Stad Gent een overeenkomst gesloten om samen meer Gentenaars aan het werk te helpen. Het is de eerste keer dat de uitzendsector een dergelijke overeenkomst sluit met een lokale overheid. Zo bundelen we de krachten en wordt de expertise van Travi gecombineerd met de uitstekende kennis van de stad Gent van de plaatselijke arbeidsmarkt. Dit mooie project heeft de klinkende naam “ Azuu” gekregen, met een Gentse twist.  

 

Azuu goan we dat doen

Concreet zal Travi samen met verschillende partners acties uitrollen rond 3 inhoudelijke pijlers
 

  • Van school naar werk: hoe kunnen we het onderwijs en de beroepswereld verbinden, zowel in het secundair als in het hoger onderwijs. Hier wil Travi vormingssessies en schoolverlatersdagen organiseren voor de leerlingen en/of leerkrachten op basis van hun noden, de Travi tools promoten, enz. 
     
  • Van werk naar werk: hoe kunnen we werkenden ondersteunen met levenslang leren, innovatieve loopbaantrajecten, … Hier willen we bijvoorbeeld concreet inzetten op het versterken van digitale skills via workshops, het opzetten van een lerend netwerk van  uitzendkantoren rond digitale skills, extra opleidingen voor kandidaat-uitzendkrachten, enz. 
     
  • Iedereen aan het werk: hoe kunnen we werkzoekenden en anders-actieven ondersteunen? Hier denken we bijvoorbeeld aan extra jobdates, workshops ronds digitale rekrutering voor arbeidsbemiddelaars, conversatietafels voor partners van expats, enz.   

Wil je nog meer info over dit project? Klik dan HIER

 

 

Azuu zijde weer mee. Vragen? Tips?