• Nederlands

Job- en taalcoaching op de werkvloer - uitzendsector

 

Job-en taalcoaching is dé tool om anderstalige medewerkers te ondersteunen zodat ze op korte termijn vlot kunnen meedraaien op de werkvloer.

Vanaf oktober 2022 komen ook anderstalige uitzendkrachten in aanmerking voor deze subsidiemaatregel, gefinancierd door de Vlaamse Overheid (VIA). Dit betreft een basis pakket van gemiddeld 12u job- en taalcoaching (kan verschillen per aanbieder).

Bij de start van een job- en taalcoaching wordt een overeenkomst opgesteld. De overeenkomst beschrijft de belangrijkste engagementen, zoals de frequentie en concrete data. Een model van zo’n overeenkomst is te vinden op de website van VDAB onder het luik partners.

 

Hoe gaat het praktisch te werk voor een uitzendkantoor?

  • Je bepaalt welk(e) uitzendkracht(en) nood hebben aan een job- en taalcoaching.
  • Op basis van je regio neem je contact op met de organisatie die de job- en taalcoaching aanbiedt: http://www.jobentaalcoaching.be/vind-een-coach.
  • Er zijn mogelijks wachtlijsten bij de aanbieders van job- en taalcoaching, stel dus je aanvraag niet te lang uit.
  • Je ondertekent een intentieverklaring rond duurzame tewerkstelling van je uitzendkracht(en). Hieronder kan je het sjabloon van de intentieverklaring downloaden (bron Federgon):
  • Nadien volgt er een pre-screening van de kandida(a)t(en), gevolgd door een bezoek van een taalcoach aan de werkplek van de uitzendkracht(en).
  • Een taalcoach gaat een actieplan opstellen waarin de belangrijkste aspecten, de frequentie van de job -en taalcoaching, en de finale doelstelling worden beschreven.
  • Op het einde van de job- en taalcoaching volgt een evaluatiemoment. Er kan altijd een vervolgtraject opgesteld worden, maar deze is niet meer gratis en is te betalen door de klant-gebruiker of het uitzendkantoor.

 

Extra pakket job- en taalcoaching voor Oekraïners.

In het kader van het Oekraïne project van Travi willen we Oekraïense vluchtelingen nog een extra duwtje in de rug geven om hun kennis van het Nederlands op de werkvloer te verbeteren. Bovenop het basistraject dat een Oekraïense uitzendkracht al gevolgd heeft, kan je als uitzender je aanvraag indienen bij Travi om een bijkomend traject van gemiddeld 12 uur te laten financieren. 

Let op:  deze projectmiddelen zijn vrij beperkt, daarom kunnen we niet garanderen dat we alle aanvragen kunnen goedkeuren.  We werken volgens principe “first come, first served”.

Om een extra taalcoachingspakket voor Oekraïners aan te vragen, gelieve contact op te nemen met onze collega Maryna Yaroshevych: