Travi is actief in heel België, maar legt regionale accenten

Travi is een Belgische organisatie met regionale accenten. Elke regio kent immers een eigen arbeidsmarktcontext die andere behoeften en vragen oproept bij de lokale uitzendbedrijven. Travi tracht haar werking en opleidingstrajecten steeds af te stemmen op deze lokale eigenheid.

Travi in Vlaanderen

De werking van Travi in Vlaanderen spitst zich toe op het uitvoeren van alle acties in het kader van het sectorconvenant tussen de sociale partners van de uitzendsector en de Vlaamse Regering. 

Dit convenant onderstreept 3 prioriteiten: 

  • drempels verlagen voor instroom van kansengroepen in de uitzendsector 
  • projectmatige samenwerking met onderwijs
  • competentiebeleid en levenslang leren 

 

De samenwerking met VDAB loopt als een rode draad doorheen alle prioriteiten van dit convenant, met hierbij vooral aandacht voor jobdatings en opleiding voor kandidaat-uitzendkrachten. Travi werkt ook samen met heel veel andere partners die werkzoekenden begeleiden.

Een laatste belangrijk speerpunt is mobiliteit. Travi promoot namelijk volop collectief vervoer voor uitzendkrachten naar de belangrijkste havens in Vlaanderen .

 

Travi in Wallonië

In Wallonië richt Travi zich vooral op het aanbieden van opleidingen om werkzoekenden toe te leiden naar de arbeidsmarkt (via uitzendarbeid). Samen met diverse partners (Forem en private opleidingsverstrekkers) werkt Travi korte, gespecialiseerde opleidingstrajecten uit voor de kandidaten die de uitzendkantoren doorverwijzen.

Naast deze opleidingen neemt Travi deel aan acties of zet het projecten op die die werkzoekenden ertoe aanzetten om hun competenties in de verf te zetten en via uitzendarbeid aan de slag te gaan.

VFU zet volop in op knelpuntberoepen in de Waalse regio met het project Jump 2 Job. 

 

Travi in Brussel

De Brusselse regio kent heel wat uitdagingen op het vlak van opleiding en tewerkstelling. Zo zijn er voor een groot aantal vacatures uit deze regio hoge kwalificatievereisten en geeft men de voorkeur aan tweetalige profielen. Daarnaast stelt men vast dat heel wat Brusselse werkzoekenden onvoldoende gekwalificeerd zijn en het moeilijk hebben om een tweede taal aan te leren. 


Daarom zet Travi in Brussel, samen met de publieke opleidingspartners (Bruxelles Formation en VDAB) en een aantal private opleidingsinstanties, in op de ontwikkeling van opleidingstrajecten voor de uitzendkantoren en hun (kandidaat-) uitzendkrachten. Net als in de 3 overige regio's, gaat het hier om korte en doelgerichte opleidingen, waarbij de nadruk ligt op het verwerven van de nodige competenties om snel aan de slag te kunnen.

 

Travi in de Duitstalige gemeenschap

Samenwerking met Arbeitsamt der DG

In 2011 ondertekenden Travi en Arbeitsamt een samenwerkingsovereenkomst.

Deze samenwerking met Arbeitsamt bestaat uit de drie volgende pijlers:

  • Het opleiden van kandidaat-uitzendkrachten en uitzendkrachten
  • Het sensibiliseren en informeren van werkzoekenden over de principes van uitzendarbeid
  • Het organiseren van jobdates tussen cursisten die een beroepsopleiding volgden via Arbeitsamt en de plaatselijke uitzendkantoren

Daarnaast volgt Travi, mede dankzij de steun van Federgon, de tendensen op de arbeidsmarkt van de Duitstalige gemeenschap nauwlettend op en wisselt het deze informatie uit met Arbeitsamt.