MVO-ZO: maatschappelijk duurzaam ondernemen

Travi startte op 1 maart 2019 met MVO-ZO, een project om maatschappelijk verantwoord ondernemen te promoten binnen de uitzendsector in Vlaanderen. Het net gelanceerde MVO-instrument, de Sustatool, vormt de leidraad van het project. Travi wil de sector bewuster maken van MVO en dieper integreren in de uitzendbedrijven. 

Travi zet gedurende anderhalf jaar in op het promoten van MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is, bewust of onbewust, in veel van onze bedrijven al geïntegreerd. Toch stellen uitzendbedrijven zich soms de vraag hoe ze zo’n MVO-beleid in hun bedrijf kunnen ontwikkelen. Met de Sustatool kan Travi meteen een managementaanpak aanbieden die van A tot Z MVO integreert en opvolgt in elk bedrijf.

Travi organiseert naast infosessies over de Sustatool en MVO ook een Lerend Netwerk. MVO-ZO brengt 6 kleine, middelgrote en grote uitzendbedrijven samen in een lerend netwerk (Accent Jobs, Link2Europe, Manpower, Vivaldi’s Interim en WAW Jobs). We gaan samen op zoek naar goede praktijken, denken na over nieuwe acties. Op het einde van het project volgt een seminarie en wil de sector sterke MVO-voorbeelden naar buiten brengen. MVO-ZO is een project gefinancierd door MVO Vlaanderen.

MVO-zo eindseminarie

Op 10 juni 2021 sloot Travi met een online evenement het project MVO-zo af in schoonheid. De 4 deelnemende uitzendbedrijven (Accent Jobs, Link2Europe, Manpower en Vivaldis) gaven een mooie getuigenis van hoe zij dit lerend netwerk van Travi rond het thema van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen hebben ervaren.

Benieuwd hoe ze dit aanpakten en hoe andere uitzendkantoren hun MVO-beleid in daden omzetten? Herbekijk dan zeker het webinar hieronder.

Meer weten over MVO-ZO?

Neem nu contact op