Opleiding uitzendkrachten via sectoren

Travi ondersteunt uitzendbedrijven bij het vinden van een antwoord op hun opleidingsvragen. Je kan bij ons terecht voor opleidingen voor kandidaat-uitzendkrachten (werkzoekenden) of uitzendkrachten (werknemers). Travi werkt voor de opleiding van uitzendkrachten samen met andere opleidingsfondsen van sectoren die uitzendkrachten tewerkstellen.

Van zodra er een CAO is afgesloten in het PC 322, dan kunnen uitzendbedrijven ook loon-en/of opleidingskosten voor uitzendkrachten deels terugvorderen via het individueel trekkingsrecht bij het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. 

Wat de opleiding van uitzendconsulenten betreft, werkt Travi samen met Cevora, het bevoegde sectorfonds voor de opleiding van het vast personeel in de uitzendsector. 

Aangezien de uitzendsector een interprofessionele sector is en dus nagenoeg in alle sectoren actief, werkt Travi samen met andere sectorale opleidingsorganisaties van sectoren die uitzendkrachten tewerkstellen. 

Deze sectorfondsen beschikken over een ruim opleidingsaanbod dat ook voor uitzendkrachten toegankelijk is. Het kan hier zowel gaan om open opleidingen (in een opleidingscentrum), als om trajecten op maat (rechtstreeks bij de klant-gebruiker).

Met welke sectoren werkt Travi samen voor de opleiding van je uitzendkrachten?

Hieronder vind je een overzicht van de sectoren (paritaire comités) waarmee afspraken zijn gemaakt over de opleiding van uitzendkrachten.

 

Hoe zit dat dan in elkaar?

Travi heeft bij verschillende sectorfondsen andere afspraken. In sommige gevallen betekent een samenwerking simpelweg gratis toegang tot de opleidingen van het sectorfonds. Bij andere sectoren kunnen bedrijven of klant-gebruikers een financiële tussenkomst ontvangen voor de opgeleide uitzendkrachten van hun eigen sectorfonds. De afrekening hiervan gebeurt tussen Travi en het betrokken sectorfonds. 

Jeroen is na zijn opleiding nog steeds aan het werk bij dezelfde werkgever. Dankzij de opleiding heeft hij meer taken op zich kunnen nemen.

Kelly Segers
Synergie
HR - Account

Dankzij een opleiding tijdens een uitzendjob kan de uitzendkracht blijven groeien in zijn competenties. Het stimuleert het zelfvertrouwen én zijn kansen voor een volgende (of een vaste) tewerkstelling. 

 

Meer weten over de opleiding van uitzendkrachten?

Neem nu contact op