Work Without Borders

Travi organiseert met het project ‘Work Without Borders’ verschillende acties om personen met een vluchtverhaal via de uitzendsector aan een job te helpen. Het project wordt mogelijk gemaakt met de steun van Fedasil. 
Work Without Borders valt onder actie 8 van het addendum non-discriminatie en inclusie horend bij het sectorconvenant 2023-2025 

Welke acties zijn voorzien?

 1. Webinar om het project bekend te maken.  

 2. Lerend Netwerk "Work Without Borders". We nodigen onder andere ambassadeurs van uitzendkantoren, geïnteresseerde opvangcentra uit om aan te sluiten op een werkgroep waar we: 
  • De groep informeren, inspireren en we met elkaar goede praktijken uitwisselen
  • stilstaan bij het verduurzamen van de samenwerking tussen de uitzendsector en de opvangcentra
  • de ‘bumps on the road’ bespreken en nadenken over constructieve oplossingen
  • het project evalueren & bijsturen (plan-do-check-act)
  • In 2024 plannen we 3 overlegmomenten: 
 3. Train the trainer voor SPOCs De geselecteerde asielcentra waar de jobdates zullen doorgaan duiden 1 vaste SPOC en 1 backup SPOC aan. We voorzien voor hen een train the trainer-opleiding met: 
  • Uitleg over de (wettelijke & praktische) werking van de uitzendsector/uitzendkantoren 
  • Toelichting over de meest gevraagde vacatures in de regio 
  • Tips om de samenwerking met uitzendkantoren te bevorderen 
  • Informatie over (eventuele) lokale mobiliteitsprojecten die de inzetbaarheid van kandidaten verhogen 
  • Tips van ondersteuningsmaatregelen over het verwerven van taal 
 4. 10 jobdates verdeeld over Vlaanderen en Wallonië op maat van de doelgroep. Op de agenda van een jobdate: 
  • Workshop peer to peer-connectie: bestaande uit een getuigenis van een persoon met een vluchtverhaal met een loopbaan 
  • Infosessie over werking uitzendarbeid, driehoeksverhouding uitzendkracht,-kantoor,-klant, tips over sollicitatiegesprek met uitzendkantoor 
  • Jobdate met uitzendkantoren uit de regio 

Interesse in het project? Neem dan contact op met onze Project Officer Leen Van Den Heuvel of onze directeur Vincent Vandenameele: