• Nederlands

Sectorconvenant Vlaanderen en Addendum non-discriminatie en inclusie

Travi engageert zich in de vorm van een sectorconvenant en een addendum non-discriminatie en inclusie om mee de prioriteiten van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid vorm te geven. Dit protocol tussen de Vlaamse Regering (Minister van Werk Crevits en Minister van Onderwijs Weyts) en de uitzendsector wordt twee-jaarlijks opgesteld en jaarlijks gerapporteerd. 

Sectorconvenant

De uitzendsector heeft sinds lange tijd een convenant met de Vlaamse Regering. Het bevat tal van concrete acties rond de volgende prioriteiten: 

 • Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt

 • Levenslang leren en werkbaar werk 

 

1. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

 • Interactieve infosessies en schoolverlatersdagen
 • Samenwerking met CVO’s
 • Ondersteuning van werkplekleren in hoger Onderwijs
 • www.onderwijskiezer.be
 • Brochure ‘Wat na het Secundair Onderwijs’
 • Deelname aan virtuele SID-in editie

 

2. Levenslang leren en werkbaar werk

 • Samenwerking met andere sectorfondsen op het vlak van opleiding
 • Samenwerking met andere sectoren op het vlak van jobmobiliteit
 • Opleiding kandidaat-uitzendkrachten i.s.m. VDAB
 • Learn4Job
 • Opleidingen gericht op white collars
 • Tools rond beroepenkeuze – vertrekken vanuit talenten en interesses
 • Upskilling van bestaande uitzendkrachten om ruimte te maken voor nieuwe
 • Hybride opleidingen – digitaal leren
 • Stimuleren leerbereidheid en leercultuur bij kandidaten, uitzendkrachten en uitzendbedrijven
 • Digitale skills van kandidaten en uitzendkrachten stimuleren
 • Bedrijfsbezoeken & communicatie om aanbod bekend te maken

 

Addendum

Daarnaast ondertekenden de sociale partners van de uitzendsector en de Vlaamse Regering ook een addendum non-discriminatie en inclusie 2021-2022. 

In dit addendum engageert Travi zich tot tal van sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van inclusie.  

Een greep uit het aanbod van acties:  

 • Het engagement om 2.500 personen uit de kansengroepen tewerk te stellen via heel wat acties 

 • Infosessies over uitzendarbeid en digitaal solliciteren aan werkzoekenden en trajectbegeleiders 

 • Actieve deelname aan jobbeurzen en jobdatings 

 • De promotie van busjessystemen om de mobiliteit van uitzendkrachten te verbeteren 

 • Partnerships met lokale overheden (vb: Stad Gent, Azuu-project

 • Acties voor specifieke doelgroepen:  

  • Het jongerenproject Welqome 

  • Een kwalitatieve analyse van de tewerkstelling van 55+ers via uitzendarbeid 

  • Anderstaligen en vluchtelingen 

  • Personen met een arbeidshandicap 

  • Inactieven  

  • ... 

 • De promotie van MVO binnen de uitzendsector 

Om dit actieplan uit te voeren beschikt Travi over 6 sectorconsulenten verspreid over heel Vlaanderen.

 

 

Meer weten over het convenant en addendum? 

Neem dan contact op met