• Nederlands

Sectorconvenant Vlaanderen en Addendum non-discriminatie en inclusie

Travi engageert zich in de vorm van een sectorconvenant en een addendum non-discriminatie en inclusie om mee de prioriteiten van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid vorm te geven. Dit protocol tussen de Vlaamse Regering (Minister van Werk Brouns en Minister van Onderwijs Weyts) en de uitzendsector wordt twee-jaarlijks opgesteld en jaarlijks gerapporteerd. 

Sectorconvenant

De uitzendsector heeft sinds lange tijd een convenant met de Vlaamse Regering. Het bevat tal van concrete acties rond de volgende prioriteiten: 

 • Afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt

 • Instroom, zijinstroom, doorstroom en retentie

 • Levenslang leren en competentiebeleid
 • Werkbaar werk 

 

1. Afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt

 • Interactieve infosessies en schoolverlatersdagen
 • Samenwerking met CVO’s
 • Ondersteuning van werkplekleren in hoger Onderwijs

 

2. Instroom, zijinstroom, doorstroom en retentie

 • Onthaal van uitzendkrachten
 • Zij-instroom chauffeurs
 • Activeren niet-beroepsactieven

 

3. Levenslang leren en competentiebeleid

 • Samenwerking met andere sectorfondsen op het vlak van opleiding
 • Opleiding kandidaat-uitzendkrachten i.s.m. VDAB
 • Learn4Job
 • Leerbereidheid en leercultuur stimuleren in uitzendsector
 • Digitale skills van kandidaten en uitzendkrachten stimuleren
 • Bedrijfsbezoeken & communicatie om aanbod bekend te maken
 • Opleiding uitzendconsulenten – vast personeel van sector meestal i.s.m. Cevora

 

4. Werkbaar werk 

 • Werkbaar werk

 

Addendum

Daarnaast ondertekenden de sociale partners van de uitzendsector en de Vlaamse Regering ook een addendum non-discriminatie en inclusie 2023-2025. 

In dit addendum engageert Travi zich tot tal van sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van inclusie.  

Een greep uit het aanbod van acties:  

 • Het engagement om 2.500 personen uit de kansengroepen tewerk te stellen via heel wat acties 

 • Infosessies over uitzendarbeid en digitaal solliciteren aan werkzoekenden en trajectbegeleiders 

 • Actieve deelname aan jobbeurzen en jobdatings 

 • De promotie van busjessystemen om de mobiliteit van uitzendkrachten te verbeteren 

 • Partnerships met lokale overheden (vb: Stad Gent, Azuu-project

 • Ondersteuning van de intersectorale Dag van Inclusie

 • Acties voor specifieke doelgroepen:  

Om dit actieplan uit te voeren beschikt Travi over 6 sectorconsulenten verspreid over heel Vlaanderen.

 

 

Meer weten over het convenant en addendum? 

Neem dan contact op met