• Nederlands

sectorconvenant Vlaanderen

Travi engageert zich in de vorm van een sectorconvenant om mee de prioriteiten van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid mee vorm te geven. Deze protocollen tussen de Vlaamse Regering en sectoren worden twee-jaarlijks opgesteld en jaarlijks gerapporteerd.

Ook de uitzendsector heeft sinds lange tijd een convenant met de Vlaamse Regering. Het bevat tal van concrete acties rond de volgende prioriteiten:

  • EAD en kansengroepen: drempels wegwerken voor instroom en doorstroom van kansengroepen in de uitzendsector
     
  • Onderwijs – arbeidsmarkt: projectmatige samenwerking met onderwijs uitbouwen
     
  • Competentiebeleid en levenslang leren: bijkomende instrumenten ontwikkelen en maatregelen treffen om opleiding en competentiemanagement te promoten in de sector.

Om dit actieplan uit te voeren beschikt Travi over 6 sectorconsulenten verspreid over heel Vlaanderen.

Meer weten over de resultaten van Travi?

Neem nu contact op