• Nederlands

Webinar: Kort en krachtig werkplekleren(BIS) - 06.05.2022

Op 06/05/2022 organiseerde Travi in samenwerking met Federgon en VDAB een webinar rond "kort en krachtig werkplekleren in bedrijven". 

Om de match te maken tussen een werkzoekende en een concrete vacature dient men steeds vaker een competentiekloof te overbruggen. 

Meer dan ooit kijkt men naar werkplekleren om zeer “vacaturegericht” te kunnen opleiden. Complementair aan grotere opleidingsnoden die traditioneel worden ingevuld met IBO of BIS (beroepsinlevingsstage) van verschillende maanden, zien we ook vaker een nood aan, beperkt in duur maar intensief werkplekleren. 

De BIS (beroepsinlevingsstage) en vooral de mogelijkheden om korte opleidingen (KOS) te organiseren werden in deze webinar toegelicht. 

PowerPoint Presentatie korte BIS stage

FAQ - de mogelijkheden van BIS