Uitzendsector: hoe zit dat nu ook alweer in elkaar?

De uitzendsector stelt bijna 700.000 uitzendkrachten tewerk en is een belangrijke speler op de arbeidsmarkt. Ze ondersteunt bedrijven bij het opvullen van (tijdelijke) vacatures. De uitzendsector stelt uitzendkrachten (werknemers) tewerk bij een inlener (klant-gebruiker) met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.

Hoewel de uitzendkracht werkt bij de inlenende onderneming, blijft het uitzendbedrijf juridisch werkgever. De uitzendkracht geniet wel dezelfde rechten als de andere werknemers op het vlak van loon, arbeidstijd, bescherming tegen arbeidsongevallen of voordelen voortvloeiend uit de sociale zekerheid.

 

Volgens de meest recente cijfers van Federgon, de beroepsfederatie van HR-dienstverleners, waren er in 2018: 

  • 684.031 uitzendkrachten / jaar
  • 260.693 jobstudenten / jaar
  • 119.939 (FTE) uitzendkrachten / dag


Meer info en cijfers over de uitzendsector vind je terug op de site van Federgon.

Meer dan 8.000 vaste medewerkers aan de slag in de uitzendsector.

De sector bestaat uit ongeveer 338 uitzendbedrijven onderverdeeld in 1.501 agentschappen. In de sector zijn 8.427 vaste medewerkers aan de slag. Zij zijn werkzaam in het paritair comité 200 en kunnen opleidingen genieten via Cevora, het sectorfonds voor bedienden.

Opleiding uitzendkrachten

Naar 2-jaarlijkse gewoonte maakt Federgon de profielkenmerken van de sector én de uitzendkrachten bekend. Deze enquête bundelt tal van interessante cijfers en data, onder meer ook over de opleiding van uitzendkrachten.

www.uitzendkracht2018.be

Maar liefst 16% van de uitzendkrachten volgde in 2017 een opleiding. De top 3 van de meest gevolgde opleidingen ziet er als volgt uit:

  • Veiligheid, preventie en hygiëne
  • Logistieke opleiding
  • Administratieve opleiding

 

Bijna 34% volgde een opleiding voor de uitzendopdracht, 60% deed dit tijdens de opdracht en 10% tussen twee opdrachten in. 

Ook Travi maakt jaarlijks haar cijfers bekend rond de opleiding van uitzendkrachten. Je kan deze hier raadplegen.