learn4Job: individuele dossiers

learn4job voorziet individueel budget voor opleidingen

Elk uitzendbedrijf beschikt over een individueel budget, beheerd door Travi, om opleidingen aan te bieden aan kandidaat-uitzendkrachten. Via een online applicatie van Learn4Job kan je als uitzendbedrijf een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Elk uitzendbedrijf krijgt hiervoor een eigen login en duidt hiervoor één dossierbeheerder aan en één of meerdere dossieraanvragers. Vaak is het hoofdkantoor van een uitzendbedrijf hiervoor verantwoordelijk. Als je wil gebruik maken van deze budgetten, kan je dus het best even contact opnemen met de opleidingsverantwoordelijken. 

Je kan dossiers indienen van een lopend jaar van eind april tot eind februari van het daaropvolgend jaar. Op regelmatige basis keurt Travi dossiers goed en betaalt het de individuele aanvragen terug. 

De betalingen voor het opleidingsjaar 2021 zullen gebeuren eind september 2021, eind december 2021 en midden maart 2022. De uitzendbedrijven die hun budget niet gebruiken binnen de vooropgestelde termijn, zullen dit saldo verliezen.