• Nederlands

Webinar: Interne transportmiddelen - 18.04.2024

Top 10 der meest voorkomende interne transportmiddelen

  • Welke interne transportmiddelen zijn er?
  • Hoe zien ze er uit?
  • Wat zijn de specificaties van deze toestellen en in welke omgeving of magazijnen worden ze voornamelijk gebruikt. 
  • Toestellen vroeger en nu?  Wat is er veranderd?
  • Gemiddelde duurtijd opleiding en belangrijkste aandachtspunten bij rekrutering.

Deze en andere vragen werden tijdens dit webinar beantwoord.