• Nederlands

Route 55

Travi organiseert met het project ‘Route 55’ verschillende acties om 55-plussers via de uitzendsector aan een job te helpen. Het project wordt mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse Regering. 


Route 55 valt onder actie 8 van het addendum non-discriminatie en inclusie horend bij het sectorconvenant 2023-2025.  

Welke acties zijn voorzien? 

In deze webinar lichten we de verschillende acties toe.

8 jobdates op maat van de 55-plussers. 

  • workshops voor de doelgroep "Hoe pakken we dit aan?" over solliciteren anno 2024 (o.a. de elevator pitch) en "Hoe omgaan met vooroordelen van jezelf en de ander".
  • een interactieve oefening waar kandidaten en consulenten samen de confrontatie aangaan met wederzijdse vooroordelen en onderzoeken welke meerwaarde ze kunnen betekenen voor elkaar 
  • een jobdate waar kandidaten in gesprek gaan met uitzenders en samen op zoek gaan naar een job 

4 opleidingen voor uitzendconsulenten. 

Wat is het doel van de opleiding? Best practices, praktische tips & tricks aanreiken hoe de doelgroep (al dan niet) anders aan te pakken. Onder andere de persona’s uit de studie ‘Een plus voor 55-plussers in de uitzendsector’ en verschillende communicatietips (zie ook de flyer onderaan deze pagina) komen aan bod tijdens de opleiding. 

Lerend netwerk over tewerkstelling 55-plussers. 

Dit lerende netwerk focust op uitwisseling tussen actoren met interesse, expertise in de doelgroep 55+ers. We plannen 4 overlegmomenten in 2024 waar we experten het woord geven, elkaar inspireren door ervaringsuitwisseling, brainstormen over knelpunten & oplossingen binnen de uitzendsector en best practices in de kijker zetten die een game-changer kunnen zijn in het omgaan met 55-plussers. Schrijf je alvast in voor het eerste lerende netwerk:

Storytelling.

We gaan in gesprek met 55+ers, uitzendconsulenten, klant-gebruikers en brengen hun verhaal naar buiten.

Laat je inspireren door deze videobeelden van onze jobdate met 55-plussers in Vilvoorde:

Bij vragen of opmerkingen neem contact op met onze Project Officer Leen Van Den Heuvel of onze directeur Vincent Vandenameele: