Learn4Job: opleidingsmaatregel voor uitzendbedrijven

De krapte op de arbeidsmarkt wordt jaar na jaar groter en de zoektocht naar geschikte arbeidskrachten moeilijker. Vanuit deze problematiek, lanceerde Travi enkele jaren geleden een opleidingsmaatregel specifiek voor uitzendbedrijven: Learn4Job. Met dit opleidingsbudget kan Travi uitzendbedrijven beter ondersteunen bij specifieke opleidingsvragen die de publieke instanties niet kunnen beantwoorden.

Een opleidingsvraag van een uitzendbedrijf moet aan een aantal voorwaarden voldoen vooraleer Travi instaat voor de kost van de externe opleider. Travi maakt een onderscheid tussen:

  • Individuele dossiers

Uitzendbedrijven krijgen een eigen budget ter beschikking en beslissen zelf welke dossiers ze bij Travi indienen (via online tool Learn4Job.be).

 

  • Collectieve dossiers

Travi biedt zowel open opleidingen als opleidingen op maat  aan voor verschillende uitzendbedrijven tegelijk.

 

Voorwaarden opleidingsvraag

Een opleidingsvraag voor kandidaat-uitzendkrachten komt in aanmerking voor de Learn4job-financiering als de publieke opleidingspartner van de regio (VDAB, Forem Formation, Bruxelles Formation of Arbeitsamt)

  • niet snel genoeg een opleiding kan opstarten;
  • onvoldoende of geen infrastructuur (gebouwen of materiaal) ter beschikking heeft;
  • geen bekwame trainer in de gevraagde materie voor handen heeft.

 

De opleiding moet door een externe opleidingsorganisatie gegeven worden die niet gefinancierd is voor de opleiding van werkzoekenden (dus: geen VDAB, Forem Formation, Bruxelles Formation of Arbeitsamt of andere organisaties die gefinancierd worden door de overheid om werkzoekenden op te leiden). Uitzendbedrijven bewijzen hun kost met een factuur én een aanwezigheidsattest en moeten ook de opleidingsinhoud en profielkenmerken van de kandidaat-uitzendkracht bekendmaken.

De cursisten zijn kandidaat-uitzendkrachten: dit kunnen werkzoekenden zijn die opgeleid worden voor de aanvang van tewerkstelling als uitzendkracht of uitzendkrachten die tijdelijk inactief zijn. 

De uitzendkantoren verbinden zich ertoe om het tewerkstellingsresultaat van de betrokken cursisten (2 maanden na einde opleiding) door te geven aan Travi.

Individueel opleidingsbudget per uitzendbedrijf

Elk uitzendbedrijf beschikt over een individueel budget, beheerd door Travi in een online applicatie. Elk uitzendbedrijf krijgt hiervoor een eigen login. Je duidt hiervoor één dossierbeheerder (algemene toegang) aan en één of meerdere dossieraanvragers (enkel toegang tot het inputten van dossiers). Op regelmatige basis keurt Travi dossiers goed en betaalt het de individuele aanvragen terug. De betalingen voor het opleidingsjaar 2023 zullen gebeuren eind september 2023, eind december 2023 en midden maart 2024. 

 

Dossiers voor de periode 2023 kunnen ingediend worden tot en met 29 februari 2024. De uitzendbedrijven die hun budget niet gebruiken binnen de vooropgestelde termijn, zullen dit saldo verliezen.


Voor de periode 2023 wordt 453.473,83 EUR verdeeld onder de verschillende uitzendbedrijven. De grootte van het individuele budget hangt af van de omvang van het betrokken uitzendbedrijf, met een minimumbedrag van 500 EUR.

Via de Start People Campus biedt Start People kandidaten verschillende opleidingen aan in functie van hun droomjob! De Learn4Job middelen geven ons de mogelijkheid om dit opleidingsaanbod uit te breiden en helpen ons zo mee om de kloof tussen kandidaten en vacatures te dichten.

Julie Dams
Administrator
Entrili

Collectief opleidingsbudget voor Travi

Travi beheert en financiert ook opleidingsprojecten met meerdere uitzendbedrijven. De voorwaarden zijn dezelfde als die voor individuele dossiers. Deze opleidingen staan open voor inschrijvingen vanuit meerdere uitzendbedrijven om zo de beschikbare plaatsen maximaal te benutten.

Voor collectieve dossiers is voor 2023 een budget van 436.701,11 EUR voorzien.

Je kan kandidaat-uitzendkrachten voor het open aanbod inschrijven via de opleidingskalender. Daarnaast komen ook trajecten op maat voor een specifieke klant-gebruiker in aanmerking.

Uitzendbedrijven moeten specifieke opleidingsvragen over collectieve dossiers steeds aan Travi stellen. Contacteer hiervoor de sectorconsulent van uw regio (link) . Voor het toekennen van een financiële ondersteuning voor collectieve dossiers geldt het principe 'first come, first served'.

Meer weten over Learn4Job?

Stuur een mail naar info@travi.be