• Nederlands

korte opleidingen met stage op de werkvloer

Uitzendkantoren kunnen korte opleidingen met stage op de werkvloer voorstellen aan hun kandidaten en klanten. Na een succesvolle opleiding en stage (onder werkzoekenden-statuut) kunnen deze kandidaten aan de slag als uitzendkracht. Beide statuten worden niet gecombineerd.

Het moet gaan om: 

  • een opleiding van maximum 5 volle of 10 halve dagen
  • Tijdens de opleiding en stage krijgt de kandidaat geen loon of premies. Hij of zij behoudt wel zijn of haar uitkering op voorwaarde dat ze toelating krijgt van VDAB om de opleiding te volgen.
  • De kandidaat is niet verplicht om deel te nemen als een uitzendkantoor dit vraagt.

Let wel: de bedoeling is dat deze kandidaten een leerdoelstelling behalen, vastgelegd in een eenvoudig opleidingsplan, dat je moet indienen voor erkenning bij VDAB. 

Als uitzendkantoor zorg jij voor een: 

  • opleidingsplan dat VDAB moet goedkeuren,
  • opleidingscontract, 
  • verzekering, en
  • Dimona-aangifte.

Dit systeem vervangt de vroegere zogenaamde C45G, toen dit nog federale materie was en een bevoegdheid van RVA. Sinds eind 2017 is VDAB hiervoor bevoegd. 

Voor meer details verwijzen we naar de site van VDAB: 

Meer weten over de resultaten van Travi?

Neem nu contact op