jobdates in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

De jobdates in Vlaanderen of Rencontres intérim in Wallonië vormen de gelegenheid bij uitstek voor werkzoekenden of cursisten om aan het einde van hun beroepsopleiding uitzendkantoren te ontmoeten met een concreet jobaanbod. Tijdens een kennismakingsgesprek met uitzendconsulenten krijgen zij de kans hun profiel en competenties in de verf te zetten.
Deze bijeenkomsten nemen meestal een halve dag in beslag.

Jobdates Vlaanderen

Voor de jobdates slaat Travi in Vlaanderen de handen in elkaar met VDAB, partnerorganisaties, lokale besturen en regionale sociale actoren. De uitzendkantoren bieden de vacatures aan, terwijl de partners enthousiaste werkzoekenden doorsturen. De jobdates slaan zo de brug tussen de uitzendconsulenten en trajectbegeleiders en hun werkzoekenden.  De jobdates kunnen in Vlaanderen op 2 manieren plaatsvinden:

  • Sectorgerichte jobdates (industrie, logistiek, transport, retail, professionele schoonmaak,…). Hier wordt uitgegaan van het jobdoelwit van de kandidaat-uitzendkrachten/werkzoekenden.  
  • Doelgroepgerichte jobdates, waar de aandacht bij de jobdate wordt gelegd op het maximaal wegwerken van mogelijke (sollicitatie)drempels.

Travi houdt deze jobdates steeds bewust kleinschalig en laagdrempelig met het oog op een positieve ervaring zowel voor de werkzoekenden als de uitzendkantoren. Uitzendkantoren krijgen bij sommige jobdates ook meteen de vraag de voor hen relevante vacatures alvast door te sturen. Zo kunnen trajectbegeleiders en bemiddelaars zorgen voor een goede matching met hun werkzoekenden.

Gedurende een halve dag ontmoeten de consulenten de uitgenodigde kandidaten. Nadien volgt samen met de jobcoaches nog een rondetafel waarin de consulenten hun feedback over de kandidaten meegeven. Een maand na de jobdate ontvangt elk uitzendkantoor nog een e-mail met de vraag of ze kandidaten die ze ontmoet hebben aan de slag konden helpen.

 

Rencontres intérim Wallonië en Brussel 

Tijdens de Rencontres intérim krijgen cursisten een woordje uitleg van Travi over de werking van uitzendarbeid in het algemeen. De uitzendkantoren krijgen gelijktijdig een voorstelling van het opleidingsaanbod van het opleidingscentrum. Afhankelijk van het format starten daarna de gesprekken en kan elke cursist zichzelf voorstellen bij de aanwezige uitzendkantoren.

Travi nodigt deze uitzendkantoren uit 3 weken op voorhand via een gerichte mailing. In die mailing krijgen zij al een eerste zicht op de te verwachten profielen. 

Zowel voor Travi, als voor de opleidingspartners, is het informele karakter van deze ontmoetingen van essentieel belang. Dit aspect komt de relaties tussen de cursisten en de uitzendkantoren immers alleen maar ten goede. Er wordt dan ook op toegezien dat de uitzendkantoren geen (al te grote) promotionele stand opzetten. Uiteraard kunnen zij informatieve brochures of flyers meebrengen en kunnen zij ook alle nodige materiaal voorzien om de cursisten in te schrijven.

Wil je als opleidingspartner of trajectbegeleider van werkzoekenden een jobdate organiseren? Contacteer dan de sectorconsulent van je regio.