omgaan met diversiteit: nuttige tools

Omarm de diversiteit op de arbeidsmarkt en kijk naar talent, ongeacht taal, afkomst, cultuur of diploma. Alleen zo krijgen we iedereen aan de slag op deze krappe arbeidsmarkt. Travi lijst een aantal nuttige tools op die daartoe kunnen bijdragen.

Diversiteitsplannen in Brussel

Wil je van diversiteit een troef maken voor je bedrijf, dan reikt het Brussels Gewest je hiervoor tal van instrumenten aan: het Diversiteitscharter, de Diversiteitsplannen of het diversiteitslabel. Je kan al deze tools ontdekken en bijkomende informatie hierover inwinnen via de website van Actiris.

Diversiteitspraktijk.be

We leven in een superdiverse samenleving. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen en vragen. Daarom lanceerde Atlas, integratie & inburgering Antwerpen in juni 2020 deze website vol handige artikels, video’s en interviews.

Het staat boordevol praktische tips voor vrijwilligers, professionals en hun organisaties die deze uitdagingen aan willen gaan, zoals:

Hoe telefoneer ik met een anderstalige?

  • Hoe stem ik mijn tekst af op een divers publiek?, Hoe ondersteun ik mijn boodschap met beelden en pictogrammen?

  • Wanneer schakel ik een vertaler in?

  • Hoe kan ik iemands digitale vaardigheden inschatten?

e-Div

eDiv is een initiatief van Unia. Deze gratis online opleidingsmodule is bedoeld om een ruime doelgroep (HR-managers, preventieadviseurs, teammanagers) op een toegankelijke manier te laten kennismaken met het complexe kluwen van de antidiscriminatiewetgeving. Via overzichtelijke modules legt deze basisopleiding de wetgeving in begrijpelijke taal uit.

Generatiebril

Elke generatie kijkt op een andere manier naar de dingen. Opvoeding, tijdsgeest en vroegere ervaringen kleuren de bril van waaruit we naar werken kijken. Wanneer teams en organisaties de generatiebril opzetten, openen zich mogelijkheden tot dialoog, respect en samenwerking tussen alle generaties.

Ook uitzendbedrijven kunnen aan de slag met generaties, zowel intern als bij klanten/gebruikers. Deze knappe site van HoGENT bevat tal van tools en tips, workshopscenario’s, generatiefilmpjes, presentaties, formulieren, enz. Ga snel even kijken op www.generatiebril.be of bekijk volgend filmpje dat de essentie van het project weergeeft!

 

Duoday

De Duoday (voorheen Duodag) is een initiatief van GTB, de gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding van personen met een arbeidshandicap. Duoday wil werkgevers op een laagdrempelige manier laten kennismaken met de talenten van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

De werkzoekende krijgt de kans om tijdens een stage van één dag zijn of haar talenten te tonen en kan zijn/haar beeld van een bepaalde job aftoetsen aan de realiteit.

Wil jouw bedrijf dit jaar de kans geven aan een werkzoekende om een nieuwe ervaring op te doen? Ga dan naar de Duodaywebsite, klik op deelnemen en vul het inschrijvingsformulier in.

Intersectorale handleiding non-discriminatie

Heel wat sectoren hebben in het kader van het laatste sectorconvenant (2021-2022) de handen in elkaar geslagen om een ‘intersectorale handleiding non-discriminatie’ te ontwikkelen. Ook Travi sloot aan op dit intersectorale initiatief.  U vindt er heel wat inspiratie en kan als uitzendbedrijf met deze handleiding aan de slag gaan om bijkomende acties rond non-discriminatie uit te rollen.