Partner van de maand december: Atis en het project Maman Solo-Maman Boulot

Waarom is Atis zo'n goede partner?  

Simpelweg omdat hun acties essentieel zijn. Ze ondersteunen alleenstaande moeders die het vaak moeilijk hebben. 87% van de alleenstaande ouders in Brussel zijn moeders die net gescheiden zijn of waarvan de partner gestorven is. In het beste geval werken sommige van deze moeders. Anderen niet. En helaas weten ze niet waar ze terecht kunnen. Naast de mentale belasting, hebben velen ook te maken met discriminatie bij het solliciteren. Atis wil deze moeders helpen met hun administratie en zoektocht naar werk of opleiding.  

Hoe lang bestaat dit partnerschap al? 

Sinds de oprichting van het project in 2021. Travi had de eer om eind 2020 informatiesessies te geven over uitzendwerk. In eerste instantie was er sprake van 6 sessies gespreid over het jaar. Daarna evolueerde dit naar 1 sessie per maand in combinatie met een terugkeeersessie, waarin interviews gesimuleerd werden en de betrokkene zichzelf leerden pitchen.

Wat was het meest opvallende project dat jullie samen hebben opgezet?

We werken enkel samen op het project "Maman Solo - Maman Boulot" en er is nog veel mogelijk. Als je kijkt naar de evolutie van onze samenwerking, samen met de projectcoördinator Sarah Elaachiri, stellen we vast dat we onze aanpak voortdurend verbeteren.. .  

Wat Travi betreft, zijn we overgestapt van louter informatieverstrekking naar het aanpakken van de behoeften van de moeders. Dit doen we aan de hand van persoonlijke interviews. Hoe kunnen moeders succesvol worden? Hoe kunnen ze hun zelfvertrouwen vergroten? Op welke manier kunnen ze zich onderscheiden van andere kandidaten, ondanks eventuele tekortkomingen of bagage die ze met zich meedragen?  

Elk jaar brengt nieuwe veranderingen en verbeteringen met zich mee, en dat is heel bevredigend voor beide kanten van de samenwerking.   

Wat kunnen we van hen leren?  

Vanuit menselijk oogpunt in ieder geval veel. Er zit enorm veel veerkracht in de moeders die aanwezig zijn bij de verschillende sessies. Elk verhaal is anders, ook al blijft de kern hetzelfde.    

Vanuit Atis is er veel creativiteit, doorzettingsvermogen, levensvreugde en positiviteit die de coördinator doorgeeft tijdens elke sessie. Het is fijn om ook zelf onze bijdrage te kunnen leveren.   

 En nu?  

We kijken uit naar de nieuwe data voor de sessies in 2024 zodra het project is vernieuwd!