Intersectorale handleiding non-discriminatie

Intersectorale handleiding non-discriminatie

Heel wat sectoren hebben in het kader van het laatste sectorconvenant (2021-2022) de handen in elkaar geslagen om een ‘intersectorale handleiding non-discriminatie’ te ontwikkelen. Ook Travi sloot aan op dit intersectorale initiatief.  U vindt er heel wat inspiratie en kan als uitzendbedrijf met deze handleiding aan de slag gaan om bijkomende acties rond non-discriminatie uit te rollen.