stages op de werkvloer

TRAVI,  VDAB, Forem en Bruxelles Formation kunnen, onder bepaalde voorwaarden en voor zover dit een meerwaarde biedt aan het leerproces, beslissen om de opleidingsperiode aan te vullen met een stage op de werkvloer.

Deze stage heeft als doel om, in het kader van een opleiding, de vereiste professionele competenties te verwerven of te verfijnen. Deze stageperiode mag niet langer zijn dan de helft van de opleidingsduur en moet binnen de 3 maanden na het einde van de opleiding voltooid worden. Tijdens deze stage behoudt de kandidaat zijn of haar opleidingscontract en geniet hij of zij dus van alle hieraan verbonden voordelen.

 

Meer weten over stages op de werkvloer?

Neem nu contact op