Lascertificatie

provincie Antwerpen (VDAB)
locatie
VDAB Opleidingscentrum
Provinciestraat 211-215
2018 Antwerpen
organisator

Travi en VDAB

contactpersoon

Mieke Verstegen

TRAVI sectorconsulent provincie Antwerpen
mieke.verstegen@remove-this.travi.remove-this.be
0476/62 69 30

inschrijven

Check hieronder snel of jouw kandidaat voor deze opleiding in aanmerking komt!

download infoblad

inhoud

In 2014 treedt de EN norm 9606-1 (ISO) officieel en definitief in voege.

Deze norm beoogt om de huidige Europese norm m.b.t. de kwalificatie van lassers te vervangen door een internationaal aanvaarde norm zodat wereldwijd dezelfde criteria gelden bij het beoordelen van de lasserskwalificatie. Deze aanpassing impliceert dat bedrijven via certificaten moeten aantonen dat hun laspersoneel over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. Lassers  die als uitzendkracht werken maar niet in het bezit zijn van de vereiste of geldige lascertificaten, dreigen hierdoor dus hun job te verliezen.

TRAVI maakte daarom de afspraak dat deze personen tijdens een werkloosheidsperiode gratis bij VDAB terecht kunnen voor een korte opleiding. Aansluitend voorziet men een praktische proef om één of meerdere lascertificaten te behalen. 

Opgelet: Het betreft hier een heropfrissing met een duurtijd van maximaal 1 week.

werkwijze

Opgelet: Een kandidaat kan enkel in deze individuele opleiding stappen wanneer hij/zij concrete job-perspectieven heeft en er hierover ook duidelijke afspraken gemaakt zijn met het uitzendkantoor dat de opleiding aanvraagt.

Afhankelijk van de regionale situatie zal het VDAB competentiecentrum binnen een termijn van 2 à 3 weken een screening- en opleidingsvoorstel doorgeven aan het uitzendkantoor dat de opleiding aanvraagt. Dit uitzendkantoor moet vervolgens het competentiecentrum duidelijk informeren over de welke certificaten de kandidaat-uitzendkracht precies moet behalen in functie van een welbepaalde vacature. Het is uiteraard de bedoeling dat de kandidaat-uitzendkracht na het volgen van deze opleiding ook daadwerkelijk aan de slag gaat. In bijlage vindt u een lijst van de certificaten die in de VDAB cursusmodules zijn opgenomen met de bijhorende moeilijkheidsgraden. U zal merken dat er vooral gefocust wordt op het lassen van hoeknaden. Gebruik deze officiële benamingen om de te behalen certificaten aan te duiden in het aanvraagformulier.

doelgroep

Kandidaten moeten op bij opstart van de opleiding werkzoekend zijn.

opmerkingen

De kandidaat dient de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen mee te brengen (o.a. werkpak en veiligheidsschoenen). 

Let wel: de inschrijving is pas geldig na invulling en verzending van het inschrijvingsformulier.  

U moet ook verplicht vermelden welke de te behalen lascertifica(a)t(en) zijn in functie van uw vacature. 

inschrijven

Inschrijven kan uitsluitend door het inschrijfformulier hieronder in te vullen én

een bijkomende mail te sturen aan mieke.verstegen@travi.be en sabine.delille@vdab.be

met vermelding van de vereiste certificaten in functie van een concrete vacature.