• Nederlands

VCA-opleidingen in Vlaanderen

VCA.. wat is dat nu eigenlijk? Wie heeft een VCA-attest nodig, en waarom? 

De VCA-lijst is een Veiligheid - Gezondheid - Omgeving evaluatielijst. Dit Europese controlesysteem stelt een aantal voorwaarden waaraan ondernemingen zich moeten houden om een VCA-certificaat te behalen. Veiligheid op de werkvloer is een prioriteit voor iedereen. Een VCA-certificaat behalen kan gezien worden als een kwaliteitslabel en geeft blijk van de betrouwbaarheid van een Belgische onderneming. 

 

Samen met VDAB biedt Travi online VCA opleidingen aan. 

De e-learning VCA van VDAB is beschikbaar voor kandidaat-uitzendkrachten. Kandidaten hebben maximaal 90 dagen de tijd om te oefenen. VDAB medewerkers volgen dit op en contacteren de cursist indien zij merken dat er geen verder gevolg werd gegeven na aanmelding.

Wanneer de cursus volledig doorlopen werd, inclusief de oefeningen en de tests vervat in de e-cursus (kunnen eveneens via het coaching-platform gecheckt worden) dan kan VDAB een attest van gevolgde opleiding afleveren aan de kandidaat. Kandidaten dienen in “mijn loopbaan” aan te geven dat zij “klaar zijn voor start/opname”.

Als je de VCA e-learning hebt gevolgd, krijg je steeds een attest van deelname.

Om het VCA certificaat te krijgen, moet de cursist slagen in een examen. Dit examen (praktisch en financieel) moet het uitzendkantoor of de kandidaat zelf of de toekomstige werkgever regelen. ... Het examen wordt steeds bij een privé-aanbieder afgelegd en NIET bij VDAB zelf.

Via de site be-consult kan je zoeken waar er examens afgelegd kunnen worden.

VCA is een uniform attest dat voor verschillende beroepen kan gebruikt worden. De examens zijn gelijk voor verschillende sectoren. Er is een verschil tussen VCA basis (operationeel arbeiders) en VCA VOL (operationeel leidinggevenden). Het attest 10 jaar geldig. De VCU opleiding biedt VDAB niet aan. 

 

 

Meer weten over VCA-opleidingen in Vlaanderen?

Neem nu contact op