Het bewijs van vakbekwaamheid/code 95 voor vrachtwagenchauffeurs

Sinds 10 september 2009 is er een Europese richtlijn rond het rijbewijs, meer bepaald rond het bewijs van vakbekwaamheid. Alle chauffeurs, in het bezit van een rijbewijs C1/C/C1E en CE die een vrachtwagen willen besturen als hoofdactiviteit, moeten verplicht om de 5 jaar 35 uur bijscholing volgen. Het bewijs daarvan is de vermelding van de code 95 op het rijbewijs.

Wanneer je een werkzoekende vrachtwagenchauffeur wil tewerkstellen, controleer je dus best even of hij/zij de juiste bijscholingen heeft gevolgd, en wanneer hij/zij opnieuw bijscholing moet volgen. Alle informatie is terug te vinden op het rijbewijs van de vrachtwagenchauffeur.

 

Wanneer is mijn rijbewijs in orde?

  • Ik heb mijn rijbewijs C gehaald voor 10/09/2009: de code 95 op mijn rijbewijs is geldig tot 09/09/2016. Het volstaat om 5 theoretische modules te volgen voor een eerste verlenging. 
  • Ik heb mijn rijbewijs C/VAK gehaald na 10/09/2009 en voor 1 februari 2013: de code 95 op mijn rijbewijs is 5 jaar geldig. Het volstaat om 5 theoretische modules te volgen voor een eerste verlenging.
  • Ik heb mijn rijbewijs C/VAK gehaald na 1 februari 2013 of ik moet mijn code 95 voor de tweede keer verlengen: Het volstaat om 4 theoretische modules te volgen + 1 praktijkmodule. 

Belangrijk voor de Oekraïense chauffeurs:

  • De chauffeur heeft een Oekraïens rijbewijs C en heeft minder dan 185 dagen een verblijfplaats in België: hij/zij kan hier rijden op voorwaarde dat de werkgever een bestuurdersattest aanvraagt.  

  • De chauffeur heeft een Oekraïens rijbewijs C en heeft meer dan 185 dagen een verblijfplaats in België: hij/zij dient het rijbewijs te laten omzetten bij gemeente of stad. Pas daarna kunnen de opleidingen code 95 gevolgd worden voor zover de chauffeur het rijbewijs heeft behaald voor 10 september 2009. Op diens rijbewijs komt dan een aparte code: 95.01 In het andere geval dient hij/zij terug naar de rijschool te gaan voor een opleiding basiskwalificatie.

De maatregel is van toepassing voor zover hij/zij een attest van ‘bewijs van ontheemding’ kan voorleggen. Oekraïners die hier al waren voor de start van het conflict kunnen geen beroep doen op deze maatregelen. Bron en achtergrondinformatie: https://mobilit.belgium.be/nl/weg/oekraine

 

Travi heeft overigens een aanbod van opleidingen vakbekwaamheid waar je gratis een beroep op kan doen. 

Welke modules kan/mag ik volgen?

Er moeten 5 cursussen van elk 7 uur gevolgd worden. De cursussen zijn onderverdeeld in drie categorieën: 

  • Categorie 1: Rationeel rijden
  • Categorie 2: Toepassen van de voorschriften
  • Categorie 3: Gezondheid, verkeers-en milieuveiligheid, dienstverlening logistiek

 

Begin tijdig met het volgen van de opleidingen tot de verlenging van de code 95! Check het volledige aanbod in onze kalender.

Chauffeurs met een rijbewijs C & D kunnen voortaan ook nagaan hoeveel opleidingen code 95 zij al gevolgd hebben en welke nog te volgen. Dit kan nu heel eenvoudig via het burgerprofiel van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel. Voorheen kon deze informatie enkel verkregen worden via de erkende opleidingscentra of via de dienst rijbewijzen van hun woonplaats.

Let op!! Ook de (ADR) opleidingen over het vervoer van gevaarlijke goederen kunnen in rekening genomen worden voor 7 of 14 kredietpunten. Dat geldt voor opleidingen die vanaf 22 augustus 2020 worden gevolgd. 
Voorbeeld: Heb je een rijbewijs C-CE met vakbekwaamheid en je volgt een basiscursus transport van colli (initiële opleiding cat. 1), dan heb je recht op 14 kredietpunten. Meer informatie op: 
www.vlaanderen.be/vervoer-van-gevaarlijke-goederen-over-de-weg-adr/code-95

 

 

 

Uit elke categorie moet minstens 1 cursus opgenomen worden. Daarnaast is het wettelijk verplicht om minstens drie uur te rijden met een instructeur (defensief of milieuvriendelijk rijden). Deze regeling is van toepassing voor alle chauffeurs die een tweede verlenging moeten doen of hun rijbewijs C/VAK hebben behaald na 1 februari 2013.

Meer weten over opleidingen vakbekwaamheid voor vrachtwagenchauffeurs? 

Neem nu contact op